007 1 400x300 - کلاس آموزش تضمینی جاوا (java) تبریز | 35595289-041
006 e1580526938902 400x300 - کلاس آموزش تضمینی جاوا (java) تبریز | 35595289-041
amozesh2 400x300 - کلاس آموزش تضمینی جاوا (java) تبریز | 35595289-041
amozesh1 400x300 - کلاس آموزش تضمینی جاوا (java) تبریز | 35595289-041

کلاس آموزش جاوا java در تبریز

جاوا چیست ؟ جاوا JAVA یک زبان برنامه نویسی است که درسال ۱۹۹۴ توسط یکی از مهندسین شرکت سان (sun) به نام جیمز گوسلینگ نوشته شد، جیمز از نوشتن برنامه با ++C خسته شده بود و جاوا را برای رفع نیازهای خود طراحی کرد. مثل لینوکس ترودلز که لینوکس (Linux) را برای استفاده خود پدید آورد.
جیمز ابتدا نام این برنامه را oak گذاشت. در آن‌زمان شرکت sun از توسعه oak منصرف شد ولی با پیشرفت و گسترش اینترنت و مشخص شدن قابلیت های برنامه و تطابق بعضی ویژگی های آن با نیازهای اینترنت شرکت sun پروژه oak را فعال نمود و نام جاوا را برای آن برگزید.

 

tell - کلاس آموزش تضمینی جاوا (java) تبریز | 35595289-041

java - کلاس آموزش تضمینی جاوا (java) تبریز | 35595289-041